MISIUNE ȘI VIZIUNE

Misiunea noastră
Colegiul Bucureşti Professional Training este consacrat furnizării de cursuri internaţionale, acreditate, de formare şi pregătire profesională care să reflecte nevoile diverse şi într-o permanentă schimbare a vieţii profesionale moderne. Absolvenții colegiului BPTC vor avea capacitatea de a funcționa eficient în diverse medii culturale internaționale, având abilitățile și cunoștințele necesare pentru a se adapta continuu unei societăţii bazată pe tehnologie, precum și potențialul pentru o nouă generație de lideri responsabili din punct de vedere social si etic, la locul de muncă.

Viziunea noastră
BPTC aspiră să fie recunoscut ca un furnizor apreciat de programe profesionale și de meserii care deserveste nevoile studentilor, indiferent de vârstă, de pregătirea anterioară sau de alegerea carierei. Angajamentul nostru faţă de cursanţi și firmele acestora, ne obligă să depunem toate eforturile pentru îmbunătățirea continuă a cursurilor noastre și implicarea tuturor părţilor interesate în viziunea de viitor a colegiului. În acest sens:

  • vom sprijini dezvoltarea de noi programe profesionale și inter-disciplinare care să reflecte nevoile comunității .
  • vom echipa cursanţii cu cunoștințele, abilitățile și experiența necesare pentru a deveni lideri într-o lume aflata in continuă schimbare si permanentă interdependenţă.
  • vom lucra pentru pregătirea unei comunităţi de profesori, consilieri şi cursanţi care sunt centraţi pe învăţare şi care să se dedice mentoratului şi incluziunii.
  • vom construi relații cu instituțiile naționale și internaționale partenere, organizațiile și industriile care împărtăşesc viziunea noastră pentru construirea de punți între învățarea profesională, vocaţională și academică.

VALORI DE BAZĂ

În îndeplinirea viziunii sale BPTC se conduce după patru principii-cheie considerându-le valorile sale de bază :

I. Învățare pentru cei dornici sa studieze
Oportunitățile de învățare, modalități de învățare și facilitatorii pentru învăţare vor fi gândite şi proiectate având în minte cursantul, pentru a asigura cele mai bune şi mai eficiente oportunităţi de participare.

II . Parteneriate și colaborări
Procesul de învățare și dezvoltare al colegiului va fi un proces organic și creativ bazat pe colaborări inovatoare cu angajatorii, instituțiile de învățământ, absolventi , studenți, profesori și societatea civilă.

III . Integritate și Transparență
Colegiul va avea transparenţă acţionând la un nivel înalt de integritate pentru a asigura un comportament etic și moral al comunității de învățare .

IV .Va fi Global la nivel local
Colegiul se va asigura că programele şi viziunea sa sprijină dezvoltarea socială și economică la nivel local, totuşi se va strădui să realizeze această susţinere în contextul macro internaţional şi în contextul global în care aceste priorităţi ar trebui sa funcţioneze în cele din urmă.

POLITICI SI PROCEDURI

Actualele politici-cheie ale BPTC sunt listate mai jos în ordine alfabetică. Vă rugăm să rețineți că politicile marcate cu (*) sunt disponibile numai pentru cursanţii înregistraţi şi personalul colegiului.

Acceptable use of ICTs Policy* Internal Verification Policy*
Admissions Policy Key Functional Skills Commitment*
Anti-Bribery Policy Late Submission of Coursework Policy*
Archive Policy* Learner and Staff Counselling*
Assessment Malpractice Policy* Learner Involvement Policy*
Assessment Policy* Learning and Teaching Policy*
Complaints Policy* Leave of Absence Policy*
Control of ICT Software and Hardware Policy* Mobile Phone Policy*
Corporate Social Responsibility Plagiarism Policy*
Data Protection Policy Quality Provision Improvement Policy*
Data Security Policy* Race Equality Policy
Disability Equality Policy* Recognition of Prior Learning
Environment and Sustainability Policy Risk Management Policy*
Equality and Diversity Policy Safeguarding Policy*
Fraud Policy* Staff Code of Conduct*
Gender Equality Policy* Staff Development Policy*
Grievance Procedure* Staff Disciplinary Policy and Procedure*
Harassment Policy* Standards Moderation Policy*
Health and Safety Policy* Student Behaviour Policy*
Individual Performance Reviews (IPR) Guidelines* Student Learner Attendance Policy
Internal Assessment Appeals Policy* Tutorial Support Policy*
Sunt deja prieten