Întrebări frecventeSunt calificările dobândite în cadrul colegiului BPTC pe deplin recunoscute?

Da. Colegiul BPTC oferă doar cursuri și programe care sunt recunoscute oficial de către autoritățile din domeniul educației și asociațiile patronale din Marea Britanie.

Elibereazǎ Colegiul BPTC calificări proprii?

Toate cursurile vocaţionale și profesionale precum şi și programele din cadrul Colegiului sunt facilitate sau furnizate de către organizaţii britanice recunoscute pe plan extern în atribuirea calificărilor sau de către organizații de pregătire şi formare profesională.

Ce tipuri de calificări sunt oferite în cadrul BPTC?

Colegiul oferă trei tipuri de calificări profesionale din Marea Britanie: Atestate, Certificate și Diplome de care sunt ataşate nivele naţionale de credite. Fiecare dintre aceste calificări poate fi studiatǎ la un nivel diferit (de la nivelul 1 la nivelul 8) această scară reprezentând nivele de complexitate si dificultate diferite. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm accesați link-urile de mai jos sau contactati direct personalul Colegiului (admissions@bptc.ro).
Coursesplus.co.uk
Ofqual.gov.uk
Ec.europa.eu
UK Vocational Qualifications 2013Sunt seminariile de instruire desfǎşurate la BPTC recunoscute de către angajatori?

Seminariile de instruire desfăşurate în cadrul Colegiului sunt conduse de cǎtre formatori din Marea Britanie și prin urmare, sunt pe deplin recunoscute ca dezvoltare profesională în UK. De asemenea, Colegiul oferǎ seminarii internaţionale de instruire pentru mediul local în colaborare cu angajatori naţionali şi multinaționali.

Pot să-mi continui studiile (studii superioare / universitare) cu calificarea obţinută în cadrul Colegiului BPTC?

Calificările profesionale din Marea Britanie oferă un traseu alternativ spre instituțiile de învățământ superior. Pentru mai multe informații privind echivalarea și admiterea în universităţile britanice cu calificări de Diploma Marea Britanie, vă rugăm să vizitați: Stonebridge.uk.comPrimesc un certificat de participare atunci când particip la un curs sau seminar de instruire la BPTC?

Da - indiferent dacă un student sau un participant primește un certificat sau o diplomă, la încheierea perioadei de formare sau la finalizarea cursului, acestuia i se va elibera un certificat de participare oficial.

Care este limba de predare?

Deoarece majoritatea profesorilor şi instructorilor noştri sunt din Marea Britanie, cele mai multe cursuri sunt oferite în limba engleză. Cu toate acestea, suntem încântaţi să avem printre noi şi personal didactic bilingv, care poate oferi cursuri atǎt în limba română cât și în alte limbi. Incepând cu anul urmǎtor intenționăm să extindem gama de cursuri şi în alte limbi.

Cât timp durează finalizarea cursurilor?

Acest lucru depinde de tipul și nivelul programului de calificare/instruire. Durata aproximativă a programului/cursului este prevăzută în detaliile cursului. Ar trebui de asemenea să consultaţi urmatoarele link-uri pentru informații generale despre calificările profesionale britanice:
Coursesplus.co.uk
Ofqual.gov.uk
Ec.europa.euPot să studieze de la domiciliu?

Cursurile și programele Colegiului BPTC necesită prezenţa dumneavoastră în persoană.

Cursurile Colegiului sunt full-time sau part-time?

Modalitatea de studiu pentru cursul ales depinde de tipul şi nivelul acestuia. Pentru cursurile cu structura deschisă, studentul va decide dacă studiază full-time sau part-time. Pentru cursurile cu structura fixă, programul de studiu va fi full-time (echivalentul a 15-25 de ore pe săptămână). Vă rugăm sǎ stabiliţi programul de curs împreunǎ cu serviciul pentru studenţi (admissions@bptc.ro)

Profesorii sunt din Anglia sau din România?

Personalul didactic al BPTC este calificat și are experiență atât în domeniul calificării profesionale şi vocaţionale cât şi în sistemele de educație din Marea Britanie. Colegiul nu face discriminări în angajarea personalului didactic care predă cursurile sale.

Câți elevi sunt pe fiecare curs?

Pentru a asigura o bună calitate şi progres în procesul instructiv-educativ, grupele de curs şi seminariile sunt în general desfăşurate cu un numǎr maxim de 15 cursanţi.

Vă rugăm să ne ajutaţi să extindem această resursă prin trimiterea întrebărilor dumneavoastră către: faq@bptc.ro

Sunt deja prieten